O talentoch… a našej jedinečnosti

 In Článek

Iste ste sa už stretli s človekom, pri ktorom ste si povedali, že tak toto je to rodený obchodník, herec alebo podvodník. Každú činnosť, na ktorú máte nadanie, robíte s ľahkosťou, prirodzene a väčšinou efektívne. Z toho plynú výsledky bez veľkej straty energie a čo je najdôležitejšie, pôsobíte pritom autenticky. To, čo vás v biznise najviac predá , je Vaša prirodzenosť, Vaša autenticita, z ktorej pramení dôvera.

Sú medzi nami aj takí, ktorí sa túžia stať niekým, aj keď majú naopak predpoklady na iné profesie a aktivity. Počas svojej kariéry si musia zväčša povolanie natrénovať , vydrilovať a musia „zamakať“ viac ako tí, ktorí sa s talentom pre obchod, vyjednávanie alebo riadenie narodili.

Aj dril môže byť pre niekoho cesta, ale treba počítať s tým, že je náročnejší na energiu a čas a stále nemusíte dosiahnuť žiadaný efekt.Komu by ste viac verili? Obchodníkovi , ktorý Vám s ľahkosťou a prirodzene predá vec, za ktorú ste vďačný , alebo takému , ktorý v kŕči a v tréme odrecituje, čo sa naučil na tréningoch, bez využitia vlastného štýlu? Je veľmi pravdepodobné, že dáte šancu tomu, z ktorého to prirodzene srší, kde niet pochýb a nie takému , ktorý sa štylizuje do role, ktorá mu nie je vlastná.

Na druhej strane, nestačí nám iba sám talent a nadanie. Ak sa tieto nerozvíjajú, tak sa neprejavia a zaniknú. Je to ako so svalom, ktorý ak netrénujete , tak Vám namiesto vypracovaného bicepsu, zostane mäkký vankúšik. Ak sa má talent prejaviť v plnej kráse, potrebujeme do neho tiež zainvestovať.

Takouto investíciou do talentu je čas a energia, ktorá nám nakoniec prinesie očakávané výsledky. Bez toho to nejde.Prečo sa teda plne nevenujeme tomu, čo nám bolo dané, a namiesto toho sa odchylujeme úplne iným smerom, kde nás čaká mnohokrát ťažká a zdĺhavá cesta? V dnešnej dobe máme takmer neustále prístup k tomu, aby sme mohli zistiť svoje prirodzené schopnosti a kvality. Prečo teda neísť touto cestou ? Je to také jednoduché … Začnime svoje talenty objavovať a počas života ich zľahka a s radosťou zveľaďovať , kultivovať a ukazovať svetu.

Veľa zábavy pritom prajem,
Autor: Jana Švarná, jana.svarna@talentcenter.cz  Talent Center

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search