Colour culture & satisfaction survey Balance Management

 • Využívá barvové asociace (CA method) – přesnost / citlivost
 • Přizpůsobeno pro potřeby konkrétní společnosti – produkty / benefity / systémy /projekty …
 • Vyplnění 10 minut (PC, tablet, chytrý telefon), vyhodnocení anonymně
 • Nelimituje zaměstnance vzděláním / kulturou / jazykem
 • Výsledek do 5 dnů od vyplnění / možnost porovnání v čase při opakování

Produkty Balance Management poskytují smysluplný a spolehlivý vhled do postojů zaměstnanců, na kulturu a klima ve firmě, pracovní podmínky, odměny a benefity a také na způsob řízení a vedení lidí, čímž umožňuje rozvinout a využít maximální potenciál organizace.

Základem Balance Management je měření kvality a síly asociací. Rozlišovací schopnost respondentů založená na rozumové složce (klasické dotazníky) může způsobit značné zkreslení výsledků od jejich reálného prožitku. Toto omezení Balance Management eliminuje použitím barev jako komunikačního rozhraní.

CAmethod od roku 1981

Od prvního použití v roce 1981 je CAmethod založená na stejných principech: identifikovat postoje lidí a jejich chování díky stimulaci přirozených mozkových asociačních procesů. Používání asociačních podnětů ve formě slov, obrázků, videí a škály osmi barev namísto dotazníků, zajišťuje celostnější, hlubší a přesnější výsledky, které zohledňují i lidské emoce.

CA method lze používat na celém světě, protože nepodléhá vlivu kulturních faktorů, jazykové, vzdělanostní nebo jiné předchozí zkušenosti respondentů s jinými typy testování nebo měření. CA method se ve své současné podobě existuje od roku 1997, kdy byly výsledky poprvé vyhodnoceny pomocí IT technologie. Za více než deset let používání v businessu, vzdělávání, sportu a medicíně ji použilo více než půl milionu lidí. Od roku 2012 je patentována.

 Obsah výstupu:

 • Informace o kultuře – co podporuje/nepodporuje zdravou kulturu organizace
 • Specifika kultury – orientace na zákazníka, angažovanost, adaptabilita, kooperace
 • Rizika kultury – stres a fluktuace
 • Spokojenost a hlavní zdroje spokojenosti / nespokojenosti

Ukázka výsledků:

 

 

 

 

 

Sběr dat:

 • V režii klienta – dodavatel dodá vzory komunikace / připomínek apod…
 • Ideální response rate >85%

Metodika, výstup:

 • CAWI – Kombinace dotazník + CAmethod (barvově-slovní asociace)
 • Výstup – prezentace klíčových zjištění v .pdf v CZ popř. v EN
 • Závěry a doporučení

Časový harmonogram:

 • Příprava projektu: 5-7 pracovních dnů
 • Sběr dat : dle dohody s klientem (cca 7-10 dnů)
 • Analýza dat, příprava prezentace, doporučení : do 5 pracovních dnů

Jednotkové ceny:

Varianta A. do 999 zaměstnanců:
Příprava projektu, customizace:
Vytvoření odkazů:
Analýza 1 týmu:
Konzultace:
27.000 Kč
135 Kč/zaměstnanec
6.750 Kč/tým

3.000 Kč/hod.
Varianta B. 1000 zaměstnanců a více:
Příprava projektu, customizace:
Vytvoření odkazů:
Analýza 1 týmu:
Konzultace:
54.000 Kč
80 Kč/zaměstnanec
5.400 Kč/tým

2.700 Kč/hod.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné pro rok 2017. 50 % z  ceny bude fakturováno při objednání projektu, zbytek po jeho dokončení a odevzdání se splatností 14 dnů.

Start typing and press Enter to search