test-strenghtsfinder-2-0

“ Neexistuje člověk, který by neměl vůbec žádný talent a na nič se nehodil. Každý z nás je nositelem specifických talentů a schopností. Přicházíme s nimi na svět nebo je získáváme v dětských letech. Samotné nadání však zdaleka nestačí, pokud do jeho rozvoje neinvestujeme dostatek času a energie.”

Talent pracuje jak sval v tele. Pokud talent neposilujeme, může zcela zakrnět a nikdy se neprojevit v plné síle. Talent můžeme totéž propálit, když na něj extrémně tlačíme.  S kultivací a rozvíjení silných stránek odborně lidem a firmám pomáhají trénovaní talent kouči.

Talentové testy od Gallupa 

„Clifton Strenghtsfinder“ 

 

Talentové testy jsou pro Vás k dispozici hned a online.

Benefity talentových testů:

 • budete se těšit ráno do práce
 • profese vás bude nabíjet a posílí vaše sebevědomí
 • vaše autenticita bude inspirací pro jiné
 • získáte pocit, že nemáte konkurenci a jste jedinečný a užitečný
 • ucítíte, že všechno jde v práci jako po másle, snadno a o polovinu rychleji
 • dosáhnete lepší výsledky a dobrý pocit s vykonané práce
 • zvýší se vám zisk a najdete větší duševní klid
 • kvalita vašeho života se může zvýšit až 3 – násobně
 • vytvoříte lepší vztahy s kolegy a šéfem
 • udržíte kvalitní a úspěšné vztahy se zákazníky
 • budete hovořit v soukromí o své práci pouze v dobrém
 • jiní se budou chtít od Vás učit, nasledovat Vás a spolupracovat 
Zajímavosti o talentovém testu:
 •  test vyplníte  online, formou dotazníku
 •  možnost vyplnění v  českém jazyce
 •  test obsahuje 177 otázek, 5 možností na stupnici (co vás nejméně a nejvíce vystihuje)
 • délka testu: cca 40 minut
 • talenty se nemění, jsou vrozené, takže s výsledky můžete pracovat neomezeně, je to celoživotní investice do sebe
 • možnost měřit TOP 5 nejsilnějších talentů nebo všech 34 talentů od nejsilnějších až po nejslabší
 • s talenty pracujeme na 3 úrovních: pojmenujeme je, potvrzujeme v praxi a rozvíjíme je, tak abyste díky nim mohly vyřešit své pracovní či soukromé témata
 • existují 4 skupiny talentů : exekutivní, ovlivňující, vztahové, strategické
 •  samotný test bez konzultace nemá hodnotu, význam nabývá až po naučení se používat talenty v praxi. K tomu slouží talent koučing a trénink cca 3 – 6 sezení       
 •  je možné si dohodnout i jedno sezení pouze kvůli zvědavosti, ale z praxe víme, že skutečný výsledek uvidíte až po absolvovaní talent programu
 •  k tréningu poskytujeme navíc tzv. Barrettův test hodnot ( odhalí proč děláte, co děláte ) a Balance Management aplikaci Oba slouží jako doplňkový a hodnotný bonus k práci s talenty.

Články a videa o talentech:

 

TALENT PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

 

Udělejte talentové testy a vyberte si váš talent program podle aktuálních potřeb.

Vaši objednávku si prosím vyplňte v kontaktním formuláři tady: https://talentcenter.cz/kontakt/

Radi vám taky poradíme s výběrem talent programu, podle typu vašeho témata. Napište nám sem.

Basic program:

1 konzultace / 1,5 hodiny

Měření vašich  TOP 5 talentů, jak talenty proměnit na silné stránky a využít je v běžné praxi a kariéře. Zmapujeme, či je vaše práce  v souladu s vašimi  hodnotami a a talenty. Doporučení na rozvoj od talent kouče.

Standard program:

3 konzultace / 5 hodin

Měření vašich  34 talentů od nejsilnější po nejslabší, co je vaše dominantní talentová strategie na úspěch, jak využít vaše silné stránky v práci a živote,  jak se dostat do flow a být více autentický, kdo je ke mně nejvíc kompatibilní pro spolupráci, co mně brzdí v kariéře a naopak co nakopává, moje slabá místa a jak kvůli nim neselhat, jak vykompenzovat vaše slabé stránky, jak řešit situace pomocí vašich talentů, jak posílit a používat talenty, hodnoty, jaké jsou mé osobní páky na úspěch, což mi jde bezkonkurenčně nejlépe. atd.

Komplex program:

6  konzultací / 9 hodin

Detailní  vhled a komplexní kariérní mapovaní klienta. Tento program zakrňuje nejhlubší práci na úrovni kariérní analýzy a rozvoje potenciálu člověka. V úvodu zjistíme, zda je vaše prostředí ( podmínky a lidé kolem ) vhodné pro váš růst a jak se v něm můžete rozvíjet. Mapujeme také vaše touhy, záméřy, emoce, preference, hodnoty, postoje a limity.

Identifikujeme vaše silné a slabé stránky a učíme vás je postupem aplikovat do praxe. Trénujeme vás, aby jste své talenty začali samy běžně používat na řešení situací a zvýšení své spokojenosti a tvořivosti. Program směrujeme také k identifikaci vašeho vyššího smyslu v životě, poslání či vaši plné seberealizaci  Pracujeme také s vašim stínem, nefunkčníma vzorci a strachy, které vás brzdí v rozvoji. Celý program končí závěrečným vyhodnocením vašeho posunu v rozvoji a doporučeními od talent kouče.

Program je možné doplnit o vaše další osobní témata.

Chci si objednat talentový program : tady

Start typing and press Enter to search