„TERAPIE“

vstupte do vašeho podvědomí  
přes obrazy, sny, imaginace a théta vlny

 

Když  vás duše volá…

 

Když se život neodvíjí tak, jak bychom právě potřebovali, a my nevíme, v čem tkví problém, hodně pomáhá vhled do našeho podvědomí . V něm je schovaných mnoho klíčů a odpovědí. Sídli  v něm mnoho podnětů, které ovlivňují a ovládají náš život. Mnozí z nás to poznají jako naučené vzorce chováni, nefunkční přesvědčení či programy mysle. 

S podvědomím je  možné  spojit se různým způsobem.  Například přes sny, symboly, imaginace, projekce, théta vlny , je mnoho jiných cest. Každému vyhovuje jiný kanál. Osobně s klienty pracuji způsoby, který mám sama zažité a nadále je hlouběji  přezkoumávám.

 

SNY

Podvědomí nám zasílá vzácné správy  a promlouvá k nám  ve formě snů.  Sny sú králem, bránou nebo taky zrcadlem podvědomí. A když jim porozumíme, mohu nám sloužit  jako cenný osobní  průvodce našeho duchovního rozvoje.

 

THÉTA  TERAPIE

Je meditativní technika, během které si společné s klientem vědomě navodíme určitou mozkovou frekvenci nazývanou “ théta vlny“ . Théta vlny  jsou  blízce meditativnímu stavu bytí , díky kterému se dostáváme do momentu propojení se  so „zdrojem existence“ , teda s univerzální , stvořitelskou, tvořivou energii.

V stave théta  se střetáváme s našim  podvědomím, které nám ukazuje nebo dá pocítit nerovnováhu/disharmonii  v našem tele, na duši a mysli ve formě  nefunkčních programů, stagnující energie -emočních bloků, přesvědčení našich předků, jenž si neseme v genech/ DNA a ovlivňují naše pocity a jednání doteď. Smyslem je člověka zharmonizovat tak, aby mohl žít život v plynulosti, radosti, zdraví a naplnění.

 

ARTSPIRATION

Vychází z projektivní techniky ,ve které člověk promítá obsahy svých duševních procesů navenek, mimo sebe, připisuje jich druhým lidem nebo jejich rozpoznává u druhých lidí, zvířat, rostlin, v předmětech , na  dějích či  v obrazech. 

Jako přiklad jsou mračna, v kterých každý vidí něco jiného. Nebo jeden abstraktní obraz má několika různých interpretací pohledů od rozdílných osob.  Na sezeních Artspiration pracuji s obrazy a klientovými interpretacemi těchto obrazů. Je to jeden ze způsobů jak se dá hravě spojit s podvědomím člověka.

Artspiration  Vám  umožní přímý pohled na nejcitlivější oblast v našem životě – VŠECHNY NAŠE VZTAHY – tak jak to uctívají i severoameričtí indiáni. Podíváme se na to, jaký je váš skutečný vztah k sobě samému, k lidem kolem, rodině, partnerství, kolegům, ke své síle, poslání, mužsko – ženské energii, k sexualitě, strachu, smrti, duši až Bohu, pokud budete potřebovat.

Cena 1 hod.sezení: 1400 czk

Artspiration je jedna z forem aktivního sebepoznávání a seberozvoje. Více se dočtete : zde

Rozhovor o artspiration: Když obrazy odhalí skryté talenty – přečtěte si, jak se můžete dostat hlouběji k sobě samému, svým emocím a schopnostem.

 

Pro náročné klienty:

V případě zájmu o hlubší práci s barvami, sebeobrazem a vlastními postoji nabízím možnost projít slovně – barevnou asociační metodou Balance Management. Tento koncept má hluboké základy pocházející z Jungovské psychologie a z Rorschachových skvrn. To, jak se díváme na sebe a na svět, kolik vůle a síly máme, totiž výrazně předurčuje náš další osud.
Fb odkaz: https://www.facebook.com/ArtspirationJanaSvarna/

Vytvořeno v Artspiration

Přihlašte se

Start typing and press Enter to search