KURZ KARIÉRNÍHO PORADCE

ZÁKLADNÍ PRINCIPY KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ
A POMOCNÝCH PROFESÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Kurz pro ty, kteří pracují v přímém kontaktu s lidmi, nebo se plánují více angažovat v poradenství.

ČIM VÁS KURZ OBOHATÍ

 • Objasníte si své vlastní kariérní zaměření, vášeň, talenty, hodnoty a vhodné prostředí pro váš rozvoj.
 • Naučíte se techniky používané v kariérním poradenství, work life koučinku, při terapiích.
 • Součástí jsou individuální sezení, odborná přednáška, skupinový workshop a supervize.
 • Dostanete mnoho zpětných vazeb a přehled různých praktických a odzkoušených technik při práci s lidmi.

Co vám kurz dá:

 • Objevíte mnohé ještě neodhalené informace o vaší osobnosti, roli, profesi a směru.
 • Zlepšíte své jemné schopnosti potřebné pro komunikaci a  vycházení s lidmi ve svém okolí.
 • Velkou část odborných poznatků a zkušeností z workshopu můžete využít okamžitě ve své odborné praxi a při kontaktu  a práci s lidmi.

Kurz je vhodný pro:

 • personální konzultanty a všechny HR profese,
 • běžné lidi, kteří jsou připraveni rozšířit si poznatky o sobě samém a připravit se na roli pomocného pracovníka, případně kariérního poradce,
 • lidi, kteří si chtějí rozšířit své portfólio služeb o nové techniky a diagnostiky – testy vhodné pro jednotlivce, ale i týmy nebo celé firmy,
 • lidi, kteří chtějí zlepšit svůj leadership – vůdčí schopnosti – vůdce sám sobě nebo jiným,
 • lidi, kteří se budou chtít angažovat na případné spolupráci nebo aktivitách Talent Center International s. r. o.

Kurz není vhodný pro:

 • pasivní lidi, kteří chtějí jen poslouchat a nezapojovat se do úkolů z workshopu,
 • lidi, kteří nejsou ochotni navštívit část kurzu osobně a absolvovat část online,
 • lidi, kteří nemají zájem o vyplňování testů potřebných k analýze jejich osobnosti.

OBSAH KURZU KARIÉRNÍHO PORADCE

ANALÝZA OSOBNOSTI BUDOUCÍHO KARIÉRNÍHO PORADCE

 • Aktuální rozpoložení poradce a mapování jeho prostředí, postojů, zaměření
 • Silné stránky, talenty, potenciál, motivace, rovnováha
 • Brzdy, slabé stránky, překážky a extrémy v pracovním a soukromém životě
 • Hodnoty
 • Cíle, možnosti, vize, ideály, smysl práce a života, povolání a poslání poradce
pexels-photo-2678468

TEORETICKÁ ČÁST

Úvod do tématu pomocných profesí s poradenstvím

 • Co je a co není poradenství, pomoc a rozvoj klienta
 • Chyby a know – how poradenství
 • S jakými tématy se může setkat kariérní poradce
 • Diagnostika a rozvoj klienta v kariérním poradenství
 • Typy klientů, práce s problematickým klientem
 • Umění rozhovoru v kariérním poradenství: začít, vést a uzavřít rozhovor

Principy, techniky a metody používané v kariérním poradenství

 • Schopnost, talent, kompetence, vize, hodnoty, vlastnosti, projevy, postoje atd.
 • Imaginace při práci s klientem
 • Rozhodování
 • Motivace, stresory
 • Leadership – podle talentů a typů stylů řízení

Co je kariérní poradenství a struktura sezení

 • Mapování prostředí
 • Mapování hodnot
 • Mapování talentů
 • Mapování možností
 • Rozvoj klienta a dosahování jeho cíle, snu, záměru
 • Příprava na změnu, změna, „stagnace“

Pozitivní psychologie, práce s talenty v poradenství

Jak najít svůj poradenský styl

Marketing a branding kariérního poradce, určení ceny v kariérním poradenství

PRAKTICKÁ ČÁSŤ

 • Nácvik rozhovorů v kariérním poradenství
 • Případové studie
 • Supervize – podpůrné rozhovory a analýza předávání s klientem

TRVÁNÍ KURZU:

14 hodin

4 hodiny: Individuální konzultace s každým účastníkem

1. Den: 4 hodiny – odborná přednáška – online

2. Den: 5 hodin – skupinový workshop

1 hodina: individuální konzultace: sumarizace a akční plán

3x supervize online

Cena kurzu naviac zahrňuje

 • 3 supervizní sezení
 • Barrettův hodnotový test
 • Talent test od Gallup: Strenghtsfinder 2.0
 • Test Balance Managment
 • Vzdělávací materiály

Po absolvování kurzu se doporučují supervizní sezení poradenstvím.

Platební a storno podmínky

50% z ceny je třeba uhradit do 7 pracovních dnů od potvrzení přihlášky.

Zrušení účasti později než 20 dnů před zahájením výuky bude podléhat storno poplatku 50% z ceny kurzu.

CENA KURZU: 25.000,- Kč bez DPH / 970 Euro bez DPH

Po ukončení kurzu účastník získá potvrzení / certifikát od Talent Center International s. r. o. o absolvování základního kurzu kariérnímu poradce.
Lektor: Jana Švarná (kariérní poradenství, talent koučink, firemní tréninky a práce s osobnostním potenciálem)

Přihlašte se

[contact-form-7 id=“187″]

Start typing and press Enter to search