BALANCE MANAGEMENT

Balance Management je online aplikace používaná ve firmách po celém světě v různých jazycích založená na principu CA method.

CA method je objektivizovaný nástroj, který je schopný objasňovat strukturu a průběh individuálního a skupinového myšlení, cítění, prožívání a seberealizačního chování. Jedná se o diagnosticko-intervenční systém barevně slovních asociací. Jde o úplně jiný přístup k diagnostice a zásahům, než jak ho známe z klasického pojetí psychologie nebo psychiatrie. S touto aplikací se dozvíte, jak pracovní prostředí ovlivňuje spokojenost a výkon vašeho zaměstnance nebo Vás samotných. Poskytuje přesné výsledky na poli emocí, postojů a reakcí na prostředí. Vyhodnocuje např míru energie, vnímání vlastní hodnoty či schopnost kooperace. Měří i schopnost rozhodovat, komunikovat či etické dispozice zaměstnance. Metoda je využívaná k diagnostice firemní kultury a atmosféry. Je cenným zdrojem informací o jednotlivcích i týmech.

Specifika aplikace

  • Online aplikace je využívána namísto klasického dotazníku.
  • Odpovědi v aplikaci nemohou být vědomě ovlivnitelné.
  • Vyplnění aplikace trvá do cca 20 minut.
  • Je to užitečný nástroj pro HR, managery, tým lídrů na určování například energie, zdrojů motivace, stresu, silných stránek, stagnace v týmu a mnohem více.
  • Aplikace měří realizační sílu postojů lidí, tedy zda skutečně budou realizovat svůj postoj, jak úspěšně a v jakém časovém horizontu.
  • Aplikace je oblíbená na identifikaci klíčových okruhů pro trénink a rozvoj týmů či jednotlivců.
  • Forma diagnostiky je pro respondenty výrazně přijatelná a vyvolává minimální komunikační obranu.
  • Možnost „customizace“ databáze měřených slov podle potřeb firmy.

Názorná ukázka výsledku zde.

Díky uživatelskému rozhraní se CA method používá po celém světě, protože není ovlivněna kulturními faktory, jazykem, vzděláním či předchozími zkušenostmi respondentů s jakýmkoliv typem testů a měření.

Více o aplikací Balance Management a „CA Method“

Podstatou aplikace Balance Management je „CA method“ – metoda, která je založena na neurobiologickém základě a pracující s asociacemi slov a barev. Kombinuje projektivní techniky, využívané v psychologii, medicíně, neurovědě statistice a IT. BM zkoumá stimulaci nervových cest, přidružených spojením slov a barev. Tato technika využívá paletu osmi barev a kalibrované soubory slov, které mohou být upraveny, aby daly odpovědi na konkrétní otázky nebo problematiku.

Autorem metody je český psycholog Jiří Šimonek, který vycházel hlavně ze zkušeností a myšlenek známého Švýcara Maxe Lüscher, od kterého známe Lüscher barevný test. „Barvy jako diagnostický nástroj v psychologii“ byly přijaty s vyznamenáním profesory z oblasti psychiatrie, filozofie a psychologie. Lüscherove barevné diagnostiky jsou vyučovány na univerzitách po celém světě. Jiří Šimonek propojil tyto dva přístupy a propojil výhody obou těchto metod.

Video o CA method s p. Šimonekom:

Jana Švarná: Manažeři jdou často za hranu:

Reference

Za veľmi krátku dobu nám boli dodané výsledky prieskumu , odporúčania na zlepšenie a implementácia zmien. Osobný a profesionálny prístup p. Pastorekovej a p. Švarnej si pochvaľovali nielen zamestnanci, ale aj náš náročný kórejský management. Oceňujeme hlavne praktický a vecný prístup a vysokú profesionalitu lektoriek. Odporúčame každej firme, ktorá potrebuje zistiť príčiny stagnácie, zníženého výkonu v spoločnosti. Balance management je skutočne vhodným nástrojom na nastavenie plánu rozvoja jednotlivcov a tímov rešpektujúc ich skutočné potreby.

HYUNDAI DYMOS

Pomocou využitia špecifických techník Talent Centra sa nám podarilo ako firme identifikovať  slabé a silné miesta  a to na úrovni  individuálnej a aj na celofiremnej . Prostredníctvom spoločných diskusií  s Janou Švarnou sme nastavili procesy tak, aby boli funkčnejšie, pomohla nám určiť si priority a znova nastaviť ciele. S odstupom času musím hodnotiť jej prínos absolútne pozitívne. Vo firme sme si preusporiadali kompetencie, snažili sme sa odstrániť veci, ktoré nás brzdili v rozvoji a ktoré sme identifikovali ako zbytočné. Rovnako sme sa začali zameriavať na komunikačné kanály a tok informácií, čo bol u nás dlhodobý problém.

108 agency

Start typing and press Enter to search