Jana Švarná – Talenty mi vybudovali Talent Center

 In Článek

Takmer tri roky som pracovala v americkej korporáci ako HR Business Partnerka, ktorá podporovala viac biznis ako ľudí. Mala som preto pocit, že moja práca nemá pre ľudí dostatočný prínos, chcela som im dať viac (empatia a  maximazer).

Jedného dňa som prišla v dobrej nálade do práce a na konci dňa  som podala výpoveď, tiež v dobrej nálade. Bolo to nepripravené a spontánne pocitové rozhodnutie a samu ma prekvapila moja akčnosť (aktivátor). Doteraz neľutujem svoje rozhodnutie, pretože bolo intuitívne a dávalo mi zmysel (connectedness), i  keď vôbec nebolo premyslené (aktivátor). Nemala som v zálohe ďaľšiu prácu, len som cítila, že potrebujem odísť, pretože ma môj vnútorný potenciál tak veľmi tlačil, že sa nedalo inak (maximazer).

Zostala som doma bez práce, ktorú som si vlastne ani veľmi nehľadala a nechalasom si ustáliť myšlienky, čo ďalej so svojím životom a svojou sebarealizáciou. Opäť som začala hľadať hlbší zmysel môjho fungovania a úlohy v spoločnosti (connectedness).

Nastal moment, keď sa veci prestali hýbať, a vtedy som  sa nakopla, a začala robiť na voľnej nohe to, čo som vedela a čo ma bavilo – kariérne poradenstvo (aktivátor). Služba sa postupne rozvíjala podľa potrieb mojich klientov, ktorých príbehy som pozorne počúvala a vďaka nim som pridávala k poskytovaným službám presne to, čo požadovali (empatia).

Takto sa mi postupne z jednoduchého kariérneho poradenstva vytvoril oveľa väčší koncept – TALENT CENTER, ktoré už v dnešnej dobe obnáša veľké množstvo služieb zamerané na komplexnú prácu s potenciálom človeka. Začala som si všímať, že človek ako individualita nestačí, musím sa preto pozerať hlbšie do celej spoločnosti.

Dnes Talent Center podporuje potenciál nielen jednotlivcov, ale aj týmov a firiem (maximazer). Pociťujem vnútornú  potrebu svoje služby vyšperkovávať, skvalitňovať, aby boli čo najviac užitočné  hlavne v praxi (aktivátor a maximazer).

Uspokojuje ma, keď vidím, že sa pálčivé témy mojich klientov  rozpúšťajú a veci sa hýbu dobrým smerom, že klienti rastú a používajú svoj potenciál. Je to, čo túžim robiť pre seba, neustále skvalitňovať svoj život (maximazer). Keď zlepšíme seba, svoj mikrosvet, má to automaticky vplyv na celú spoločnosť, makrosvet (connectedness). Na tomto mi záleží a kvôli tomu sa každé ráno budím s radosťou.

Jana Švarná

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search