Ako môže firma neobmedzene rásť pomocou spätnej väzby

 In Článek

Dostali ste už niekedy pochvalu za to ako kreatívne ste pristúpili k riešeniu zložitého problému? Už vás niekedy niekto kritizoval za niečo čo ste urobili a spôsobili tým problémy? Nedodržali ste termín na projekte? Nesplnili ste sľub, ktorý ste dali? Ako prebiehal ten rozhovor? Bol príjemný či práve naopak? Dokázali ste akceptovať, čo vám hovoria? Pomohlo vám to uvedomiť si kde ste urobili chybu a čo musíte v budúcnosti zmeniť? Pri pochvale ste si mohli uvedomiť, že podobný prístup je cenený a v budúcnosti vám prinesie úspech. Ak ste niečo podobné zažili tak ste sa stretli s nejakou formou spätnej väzby.

V čom je spätná väzba taká cenná?

  • Je to veľmi silný a nevyhnutný manažérsky nástroj.
  • Umožňuje neustále zlepšovanie a osobný rozvoj.
  • Pomáha zistiť, v čom je jednotlivec dobrý a v čom sú jeho silné stránky, ktoré môže ďalej rozvíjať.
  • Pomáha určiť smerovania vzdelávania jednotlivca.
  • Povzbudzuje otvorenú firemnú kultúru založenú na dôvere a spolupráci pri dosahovaní spoločného cieľa.

Bude pre vás jednoduchšie zaviesť do života spätnú väzbu ak vo vašej firme prevláda otvorená firemná kultúra.

 Ak sa naučíte používať spätnú väzbu, získate tieto benefity:

  • Ihneď nadobudnete bezplatný veľmi silný nástroj na vlastný osobný rozvoj a rozvoj vášho tímu.
  • Ušetríte finančné prostriedky, pretože váš vzdelávací plán bude cielený, konkrétny, jasný, zameraný presne na to, čo vy a váš tím potrebujete najviac.
  • Budete každý deň napredovať vo svojich zručnostiach a schopnostiach.

Ako a kde začať? Samozrejme ako inak než od seba. Nezabúdajte, že si tým otvoríte dvere pre svoj rast keď budete otvorene spätnú väzbu vyhľadávať aj ponúkať. Viem, že to môže byť nezvyklé hovoriť otvorene druhým ako vás ich konanie ovplyvňuje. Nie je to ľahké, chce to odvahu, zmenu myslenia a kroky po nevyšliapanom chodníku. Stojí to však za to. Otvorená atmosféra zdieľania, vzájomného učenia sa a zlepšovania sa vám bude odmenou na nezaplatenie a stojí to za to.

Alebo ešte lepšie, začnite hneď. Na prvom stretnutí, ktoré je zdarma vám položím niekoľko kľúčových otázok o vašom podnikaní. A okamžite vám ponúknem spätnú väzbu na niektorú z oblastí vášho biznisu. Kontaktujte ma https://rozhybbiznis.sk/kontakt/.

www.rozhybbiznis.sk
https://www.facebook.com/RozhybBiznis/

Autor: Soňa Ondrejková – biznis mentorka

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search