Vediem ľudí, robím to dobre?

 In Článek

V staršej literatúre o manažmente sa uvádza, že každý manažér má svoj prevládajúci štýl vedenia ľudí. Tento prevažujúci štýl bol spájaný s tým, aký je to človek. Či má rád veci pod kontrolou, alebo či si naopak rád vypočuje aj názory iných ľudí, či uprednostňuje formálne vzťahy pred neformálnymi, čo je jeho cieľom a podobne.

Dnes už vieme, že všetky štýly vedenia ľudí je možné sa naučiť.

Vedieť ich flexibilne používať podľa potreby a aktuálnej situácie je známkou skúseného a empatického manažéra. Vhodne zvolený štýl vedenia ľudí prináša mnohé benefity. Ľudia budú motivovaní a budú dostávať priestor na rozvoj. Tím bude pracovať v atmosfére dôvery a ich výkon bude lepší ako by ste očakávali. A to všetko len vďaka „malej“ zmene vo vedení ľudí, ktorou je použitie vhodného štýlu ich vedenia podľa aktuálnych okolností.

Môžeme hovoriť o týchto 6 štýloch vedenia ľudí:

Direktívny štýl              (Manažér hovorí: „Urobte čo vám hovorím, presne takto, vtedy a vtedy…“)
Podieľajúci sa štýl        (Manažér hovorí: „Povedzte, čo si myslíte?“ alebo „Ako to spolu urobíme?“)
Spájajúci štýl                 (Manažér hovorí: „V prvom rade ide o ľudí.“)
Vizionársky štýl            (Manažér hovorí: „Poďte so mnou, ukážem vám smer.“.)
Koučovací štýl               (Manažér hovorí: „Skúste to takto…“.)
Štýl ukazujúci cestu“  (Manažér hovorí: „Urob to tak ako ja, teraz.“)

Pre každý z týchto štýlov vieme presne popísať jeho charakteristiku. Sú situácie kedy je ten ktorý štýl veľmi účinný a vhodný na použitie. Rovnako existujú situácie, kedy bude niektorý zo štýlov úplne neúčinný, rizikový a škodlivý.

Cieľom je flexibilne sa rozhodovať, ktorý štýl vedenia je pre danú situáciu najvhodnejší.

Keď začíname s vedením ľudí je nevyhnutné sa vedome rozhodovať o tom, ktorý štýl vedenia použijeme pre danú situáciu. Preto je vhodné sa k týmto situáciám vedome vrátiť. Môžete tak urobiť sám(a) pre seba alebo aj s vašim tímom. Použite tieto nástroje:

  • Ponúkať a vyžiadať si opakovane a pravidelne spätnú väzbu
  • Analyzovať prežité situácie a hľadať iné možné scenáre a riešenia
  • Napísať si a následne analyzovať výhody zvoleného postupu
  • Napísať si a následne analyzovať nevýhody zvoleného postupu

Vždy sa z týchto skúseností a prežitých situácií pokúste čo najviac naučiť.

Na záver popremýšľajte nad situáciou, ktorá sa stala za posledný týždeň, kedy by vám znalosť rôznych štýlov vedenia ľudí umožnila situáciu zvládnuť elegantnejšie. Spoločne môžeme pracovať na vašich leadership zručnostiach kontaktujte ma http://rozhybbiznis.sk/kontakt/.

www.rozhybbiznis.sk
https://www.facebook.com/RozhybBiznis/

Autor: Soňa Ondrejková – biznis mentorka

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

muz-uceni-rust-prace