Roman MiklušKonzultant osobního rozvoje na základě genetických darů a talentů

    Roman k tomu využívá 31let praxí ověřenou vědu o lidské odlišnosti Human Design a pro korporáty metodu Genius report.

    Start typing and press Enter to search