Zoptimalizujeme náklady na Vaše zaměstnance pomocí softwaru „Talent work“

Naučte se rozdělovat práci dle silných stránek svých lidí! Využijte naplno potenciál zaměstnanců a celých pracovních skupin.

Věděli jste, že v průměrné organizaci:

 • 16% pracovníků usiluje o rozvoj vašeho businessu?
 • 69% lidí pracuje bez větší motivace?
 • 15% zaměstnanců dokonce ničí práci ostatních?

Zvedněte produktivitu ve firmě díky práci s talenty svých zaměstnanců!

Proč nabírat lidi podle životopisů? Stačí najít ty, co odpoví ANO na všechny otázky:

 • Odpovídá časová náročnost projektu / procesu vašim možnostem?
 • Pomohou vaše silné stránky k úspěchu celého teamu?
 • Jsou vaše hodnoty v souladu s hodnotami skupiny?
 • Jsou v teamu lidé, kteří kompenzuji vaše slabé stránky?
 • Umíte a baví vás právě to, co team nyní potřebuje?
 • Je vaše finanční očekávání v souladu s možnostmi firmy?
 • Necítíte k žádnému členovi teamu odpor, který by vám bránil ve spolupráci?
 • Máte společné koníčky s ostatními členy skupiny?

Co přinese talent management vaší společnosti?

Umožněte svým zaměstnancům realizovat se na základě silných stránek.

Získáte:

 • Zvýšení angažovanosti pracovníků až 6x
 • Zvednutí osobní produktivity v průměru o 7,8%
 • Nárůst teamové výkonnosti průměrně až o 12,5%
 • Navýšení celkového zisku firmy až o 8,9%

Co konkrétně vás naučíme?

 • Sestavit projektový team až o 80% rychleji
 • Identifikovat silné stránky a kritická místa teamu
 • Pochopit nástroje, vedoucí ke zlepšení výsledků stávajících lidských zdrojů
 • Rozhodovat se na základě objektivních dat, nikoliv dle subjektivních pocitů

Jak to celé proběhne?

 1. Připravíme teamový workshop “Efektivní team snadno a rychle”
 2. Postupně změříme talenty jednotlivých členů teamu
 3. Zaměříme se na silné i slabé stránky všech článků skupiny
 4. Identifikujeme osobní hodnoty zaměstnanců a srovnáme je s hodnotami firmy
 5. Společně sestavíme akční plán realizace kroků ke zvýšení angažovanosti členů teamu. Využijeme naměřená data o talentech a hodnotách
 6. Zavedeme proces na bázi “Kde se nacházíte teď a kam se chcete dostat?”
 7. Poskytneme podporu při úspěšném zavádění celého postupu do praxe

Co byste měli vědět o každém členovi teamu?

 • Znalosti, dovednosti a podrobnosti o praxi
 • Aktuální a budoucí pracovní vytížení
 • Měkké dovednosti
 • Silné a slabé stránky jednotlivce
 • Hodnoty a antihodnoty
 • Zájmy a koníčky
 • Reference na předchozí úkoly
 • Sympatie a antipatie vůči ostatním
 • Preferovaný druh a výše odměňování
 • “Index pravdy” – pravděpodobnost pravdivosti poskytnutých údajů

Způsoby využití softwaru TalentWork People Analytics v případě použití Gallup testů a testů hodnot:

1)      Návrh týmu pro projekt nebo nový proces z aktuálních dostupných pracovníků (interní a/nebo externí) – výstupem je několik variant nejvhodnějších týmů pro realizaci. Vyhodnocené varianty jsou určené pro manažerské rozhodování, konečné rozhodnutí je vždy na daném vedoucím či personalistovi s ohledem na jeho aktuální potřebu, styl řízení/vedení nebo cíl, kterého se má dosáhnout.

2)      Optimalizace(balancování) současných firemních týmů (projektových nebo procesních) či oddělení – výstupem je návrh nové struktury pracovních týmů (oddělení) z dostupných pracovníků organizace za účelem lepšího pokrytí všech činností z hlediska dovedností/znalosti, angažovanosti/radosti z práce a časové dostupnosti. Dále optimalizace týmů na úrovni sympatií/antipatií, zájmů/koníčků, jednotných týmových hodnot a maximálního vyvážení z hlediska silných a slabých stránek každého týmu či oddělení. Současně je možné zapracovat také osobní a profesní rozvoj pracovníků a jejich mentorů.

3)      Posouzení kvality současných firemních teamů (projektových nebo procesních) či oddělení – výstupem je zjištění úrovně slabých a silných stránek týmu, úrovně rozporných či sjednocujících hodnot, vzájemné kompatibility členů týmů, stupeň pokrytí všech činností vysoce kvalifikovanými a současně silně angažovanými pracovníky, posouzení časového pokrytí (nedostatek času, dostatek času) všech činností nutných pro kvalitní výsledky (případně dalších vybraných charakteristik).

4)      Nábor pracovníků do existujících projektů či teamů – výstupem je posouzení kvalifikace uchazeče o připojení do týmu z hlediska dovednosti, angažovanosti, časových možností k realizaci svěřených pracovních činností. Dále posouzení kompatibility uchazeče s hodnotami týmu a stupeň doplnění týmu z hlediska silných a slabých stránek (případně dalších vybraných charakteristik). Proces náborů se od běžných náborových procesů liší v tom, že nehledáme nejlepšího uchazeče. Místo toho hledáme uchazeče, který má nejvyšší stupeň kompatibility s aktuálním teamem. Přitom v absolutním hodnocení mezi uchazeči může být klidně průměrný.

5)      Plán rozvoje pracovníka na základě výsledků testů a jejich datové analýzy

6)      Jiné dle potřeb firmy v souladu s daty, které se použijí na vstupu 

Software Talentwork People Analytics můžeme pro vás zrealizovat buď ve formě samotného vnitrofiremního systému, jako externí cloudovou službu nebo jej můžeme napojit na současné vnitrofiremní systémy přes naše API (vy nám pošlete data, my je zpracujeme a zpět pošleme výsledky)

Start typing and press Enter to search