“Každý z nás je nositelem specifických talentů a schopností. Přicházíme s nimi na svět nebo je získáváme v dětských letech. Samotné nadání však zdaleka nestačí, pokud do jeho rozvoje neinvestujeme dostatek času a energie.”

Pokud s talentem  nepracujeme,  může zcela vyhořet a nikdy se neprojevit v plné síle. Kultivace a rozvíjení silných stránek proto vyžaduje stejnou pozornost jako samotné objevování.

Osobnostní talenty: Strengthsfinder 2.0.

Díky Strengthsfinfer 2.0. snadno rozpoznáte nadání vlastní i svých zaměstnanců.

– test je online formou dotazníku

– možnost vyplnění v  českém jazyce

– 177 otázek, 5 možností na stupnici (co Vás nejméně či nejvíce vystihuje)

– délka testu: cca 40 minut

– talenty se nemění, jsou vrozené, takže s výsledky můžete pracovat neomezeně, je to celoživotní investice do sebe

– možnost měřit TOP 5 nejsilnějších talentů nebo všech 34 talentů od nejsilnějších až po nejslabší

s talenty pracujeme na 3 úrovních: pojmenujeme je, potvrzujeme v praxi a rozvíjíme je, tak abyste díky nim mohly vyřešit své pracovní či soukromé témata

existujú 4 skupiny talentů : exekutivní, ovlivňující, vztahové, strategické

– samotný test bez konzultace nemá hodnotu, význam nabývá až po naučení se používat talenty v praxi. K tomu slouží talent koučing a trénink cca 3 – 6 sezení       

je možné ale dohodnout i jedno sezení pouze kvůli zvědavosti, ale z praxe víme, že skutečný výsledek uvidíte po tréningu. Je to jak se svalem na těle.

–  k tréningu poskytujeme navíc tzv. Barretův test hodnot ( odhalí proč děláte, co děláte ) a Balance Management aplikaci https://talentcenter.cz/sluzby/balance-management/ 

Oba slouží jako doplňkový a hodnotný bonus k práci s talenty.

Rozhovor o talentech: Jana Švarná pro AppDay TV: https://talentcenter.cz/vlogy/

Co získáte studiem a konzultací Vašich talentů: 

 • budete se těšit ráno do práce,
 • profese bude pro Vás vysoce uspokojující
 • budete inspirací pro jiné
 • získáte pocit, že nemáte konkurenci a jste jedinečný a užitečný
 • ucítíte, že všechno jde v práci jako po másle, snadno a o polovinu rychleji
 • očividně lepší výsledky a dobrý pocit s vykonané práce
 • zvýší se Vám zisk a najdete větší duševní klid
 • zvýší se Vám podle výzkumů až 3 násobné kvalita Vašeho života
 • vytvoříte lepší vztahy s kolegy a šéfem
 • udržíte kvalitní a úspěšné vztahy se zákazníky
 • budete hovořit v soukromí o své práci pouze v dobrém
 • jiní se budou chtít od Vás učit, nasledovat Vás a spolupracovat 

 

 KONZULTACE a TRÉNING  TALENTŮ

Basic program: 1 konzultace, 1, 5 hod.Odhalení TOP 5 talentů, jaký jsem typ osobnosti, kdo se ke mně hodí do spolupráce, co mně brzdí ,moje slabá místa, moje silné stránky a autenticita,  jak vyřešit cokoliv pomocí mých talentů – minilekce

test TOP 5 Strengthsfinder 2.0

 

Standard program: 3 konzultace – 5 hod.Odhalení 34 talentů od nejsilnější po nejslabší, jaký jsem typ osobnosti, kdo se ke mně hodí do spolupráce – kompatibilita, co mně brzdí v profesi, moje slabá místa, jak neselhat, moje silné stránky a autenticita, jak vyřešit cokoliv pomocí mých talentů, jak posílit a používat talenty, jak se rozhoduji, jaké mám hodnoty, proč dělám co dělám, jak vykompenzovat moje slabá místa, jaké jsou mé osobní páky na úspěch, což mi jde bezkonkurenčně nejlépe

 test 1-34  Strengthsfinder 2.0,  Hodnotový Barretův test hodnot

 

Komplet program: 6  konzultací ( tréning ) – 9 hodin Obsahuje celý standard program doplněn o práci s emocemi, postoji, energií, sebevědomí, motivace, leadership schopnostmi a prací s vnitřní silou, tréninkem  využití talentů, aby už nebyl potřebný kouč. Závěrečné měření posunu v rozvoji pomocí speciální aplikace

test 1-34  Strengthsfinder 2.0,  Hodnotový Barretův test hodnot, 2 x Balance Management aplikace před a po programe

 

Postup pro získaní testu:  Zadejte objednávku v objednávkovém formuláři a my se Vám ohlásíme https://talentcenter.cz/kontakt/

 

Start typing and press Enter to search