Potenciál má každý v sebe

 In Článek


Potenciál (z lat. potentia, možnost, moc, síla) , je možnosť sa prejaviť a sebarealizovať sa vo svojej najväčšej možnej sile. Tento potenciál niečo urobiť , drieme v každom z nás a počas života ho máme možnosť prebudiť a aktivovať. Je to súhrn našich schopností vďaka, ktorým možme dosahovať svoje životné vrcholy.

Pomocou tejto životnej sily, ktorá je nazývaná aj tvorivá či sexuálna, môžeme v živote dosiahnuť tých najväčších rozmerov a naplniť tak to, prečo sme sa narodili a prišli na Zem.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

talent