Nové trendy v Talent Managementu

 In Článek

Při pozorování fenoménu směrování dnešních firem vidíme, že stále převažuje priorita obratu nad jinými faktory.Uvědomělí lídři ale začínají chápat, že bez zaměření se na známé americké „happines“ nevybudují dlouhodobě výkonný a motivovaný tým. Budou se ztrácet v proudu přijatých a odcházejících zaměstnanců s velmi nízkou angažovaností pro projekt, tým a svého lídra.

Firma je opravdu úspěšná tehdy, když je šťastná, a šťastná tehdy, když je úspěšná. Mnoho trendů dnes už nasvědčuje tomu, že ne obrat, ale „Happiness – štěstí“ bude hlavním ukazatelem úspěchu budoucnosti. Lidé jsou šťastní, když dělají, co je baví, na co mají talent a jsou za to zaplaceni.

„Organizace 21.století si budou konkurovat tím, jaká bude jejich schopnost odemykat lidský potenciál. Ti, kteří to pochopí, začnou psát historii 21. století,“tvrdí bývalý šéf evropského Microsoftu Jan Mühlfeit.

Doba se mění, manažeři se postupně „probouzejí“ a na seminářích o osobním rozvoji se objevují stále více obličeje z top managementu. Poctivě pracují na svém naplnění, což se přenáší i na jejich okolí, a tímto transformují společnost. Tyto nové trendy v talent managementu výrazně přesahují půdu firem. Vše
se mění, také pohled a přístup k lidem.

Uchopení potenciálu firmy začíná naměřením postojů a kompetencí zaměstnanců, jejich identifikací a vytvořením podmínek pro jejich naplnění.Moderní novodobé nástroje na měření potenciálu jsou např. Gallupove Testy nebo aplikace „Balance Management“,která dokáže naměřit jednotlivce, tým a firmu v různých obdobích.

Díky rychlému technologickému pokroku je možné měřit i prostřednictvím mobilní aplikace, a to parametry jako energie, stres, etika, sebehodnota, stabilita vědomí, angažovanost pro projekt. Pokrokové společnosti dnes již pochopili,že až při zaměření se na potenciál svých lidí z nich může jejich firma těžit opravdové „zlato“.

Autor: Jana Švarná, jana.svarna@talentcenter.cz  Talent Center

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search