Nikto učený z neba nespadol

 In Článek

Už ako deti sme sa všetko učili doslova krok za krokom. Viedli nás rodičia, starší súrodenci, kamaráti aj učitelia. Aj dnes sa častokrát stretneme v práci so situáciou, v ktorej robíme svoje „prvé kroky“. Či už ide o vhodnú reakciu v kritickej situácií, alebo budovanie a implementovanie biznis stratégie. Alebo chceme, aby náš zákazník dostal tú najlepšiu starostlivosť. Keďže je to niečo nové, veľmi dobre nám padne, ak sa môžeme s niekým skúsenejším poradiť.

Počas svojej kariéry som sa vo vzťahu mentor – mentorovaný ocitla viackrát. A samozrejme v obidvoch roliach, v roli mentora aj v roli mentorovaného. Skúsenosť zažitá na vlastnej koži je tá najcennejšia. A preto učenie sa prostredníctvom mentora odporúčam úplne každému. V tomto vzťahu je veľmi dôležité spojiť tých „správnych“ ľudí. Záleží na tom, aby mentor bol v danej oblasti skúsenejší a mohol toho menej skúseného viesť a odovzdávať mu svoje skúsenosti. Na veku v tomto prípade nezáleží. Jeden sa chce učiť a druhý je ochotný sa o svoje skúsenosti podeliť. Úlohou mentora je porozumieť, motivovať, inšpirovať, vysvetliť, podporovať aj dávať spätnú väzbu. Kľúčové je, že mentor často človeka formuje. Formuje jeho správanie a naznačuje prístup k riešeniam rôznych situácií. Preto je veľmi dôležité hľadať nie hocijakého ale kvalitného mentora. Niekoho kto zdieľa podobné hodnoty a má vysokú biznis morálku. Nejde o to, že mentor má vždy na všetko správnu odpoveď. Je však ochotný podeliť sa o svoje skúsenosti a svoj pohľad na danú situáciu.

Je to vzťah založený na dôvere. Proces s viac alebo menej dohodnutou štruktúrou. Nevyhnutná je otvorená komunikácia a pro-aktivita najmä zo strany mentorovaného. Nemusí ísť nevyhnutne o formálny vzťah. Naopak, častokrát kombinácia formálny plus neformálny funguje skvele. Atmosféra na stretnutiach je dostatočne otvorená, so vzájomným rešpektom a zodpovednosťou za výsledky.

Hoci je to značná časová investícia, zo vzťahu mentor – mentorovaný majú benefit všetky tri strany. Prečo tri? Ten, kto je mentorovaný sa učí na reálnych situáciách a má možnosť konzultovať svoje kroky. Mentor je mnohokrát nútený pozrieť sa na veci z iného uhla pohľadu. A tou treťou stranou je firma, pre ktorú jeden či druhý pracujú. Tá profituje zo zdieľania skúseností, osobného rozvoja ľudí a následne lepších výsledkov práce.

Porozmýšľajte či sú vo vašom pracovnom živote situácie, kedy by ste ocenili radu odborníka a kontaktujte ma http://rozhybbiznis.sk/kontakt/. Odmenou vám bude rýchly osobný rast, nová perspektíva nazerania na pracovné situácie a lepšie biznis výsledky.

www.rozhybbiznis.sk
https://www.facebook.com/RozhybBiznis/

Autor: Soňa Ondrejková – biznis mentorka

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

team-business-prace