Komunikačný Talent

 In Článek

Človeka s talentom komunikovať rozoznáme snáď najľahšie zo všetkých talentov. Je identifikovateľný prakticky na prvý pohľad. Netreba si ho ale zamieňať s urozprávanosťou. Nie tí ľudia, ktorí zo seba vydajú obrovský objem informácií a slov majú dar komunikácie. Naopak, komunikačným talentom sa vyznačujú Tí, ktorí vedia so slovom zdatne a obratne zaobchádzať a ich reč je prínosná pre iných.

Títo ľudia radi vysvetľujú, popisujú, objasňujú a zmocňujú sa hovoriť pred publikom. Obyčajné myšlienky sa im zdajú statické a neživé, preto ich potrebujú zenergetizovať tým, že ich pretavia do príbehov a metafor. Slová takýchto ľudí ostatných nabíjajú, inšpirujú, obohacujú svet a motivujú do akcie. Často sa z nich stávajú výborní rečníci a moderátori.

Nápady do praxe: Budeš dobre fungovať v roliach, ktoré vyžadujú pozornosť iných. Premýšľaj o kariére v obchode, vyučovaní, marketingu, na ministerstve alebo v médiách. V týchto oblastiach bude vynikať tvoj talent naplno.

  • Začni si uchovávať príbehy a frázy, ktoré s tebou rezonujú. Vypíš si zaujímavé frázy a slovné kombinácie. Trénuj rozprávanie príbehov pred sebou samým.
  • Keď hovoríš, dbaj na pozornosť publika. Sleduj jeho reakcie na každú časť svojej prezentácie. Zistíš, že niektoré časti sú obzvlášť pre iných príťažlivé. Zosumarizuj, ktoré momenty pritiahli pozornosť ostatných. A svoju ďalšiu prezentáciu rob podľa týchto hlavných bodov. Improvizácia je obľúbená, ale publikum má radšej, ak prezentátor vie, o čom ide hovoriť
  • Identifikuj, kto z hľadiska by ti mohol poskytnúť užitočný feedback. Spýtaj sa ostatných, v čom bol tvoj prejav dobrý
  • Buď si vedomý toho, ako používať slová a aký majú vplyv na ostatných
  • Nespoliehaj sa iba na komunikačné talenty, rozvíjaj vzdelanie a expertízu v špecifických oblastiach
  • Ak máš rád písanie, zváž publikovanie svojej práce. Ak máš rád komunikovanie na verejnosti, urob profesionálnu prezentáciu na mítingu. Komunikačný talent ti dokáže asistovať v tom, aby si sa naučil nájsť správny spôsob prezentácie svojich myšlienok.

Ako spolupracovať s ľudmi, ktorí majú komunikačný talent

  • Tento človek nemá problém s vytvorením komunikácie. Zavolajte ho vždy tam, kde je potreba sa socializovať, komunikovať s tímom alebo zákazníkom. Je ideálnym spoločníkom na zákaznícke akcie, večere
  • Nájdi si čas, aby si sa dozvedel o živote komunikátora. On bude nadšený, keď bude môcť rozprávať zážitky, ty ho budeš počúvať a tak si s ním vybuduješ dobrý vzťah
  • Diskutuj s týmto človekom o plánovaných spoločenských aktivitách. Bude mať dobre nápady na akciu a aj to, čo by sa tam malo odkomunikovať

Ak ťa tieto články zaujímajú, pošli do inboxu svoju emailovú adresu a Aurum Advisory Ti bude každý mesiac posielať inšpiratívny newsletter o Talentoch. Nájdeš v ňom rôzne typy na rozvoj svojho potenciálu a dozvieš sa, ako lepšie pracovať so svojimi kvalitami.

@inšpirované publikáciou Strenghtsfinder (Tom Rath) a nositeľmi komunikačného talentu

Autor: Jana Švarná, jana.svarna@talentcenter.cz  Talent Center

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search