Keď sú ženy v nútenej mužskej role

 In Článek

Ako ste si všimli, doba v poslednom čase extrémne praje otvarániu mužsko – ženských tém. Čo vnímam ako veľké plus je, že o potrebe rozvíjať ženstvo sa nehovorí už len v spirituálnych kruhoch a medzi kamarátmi, pomaly sa totiž infiltrovala aj do biznis kruhov. Sú toho plné newslettre, knihkupectvá, firmy si najímajú mentorov na ženský leadership a riešia gendrovú diverzitu. Vlna sa dvíha…

Tentokrát nejde o návrat matriarchátu, ale prichádza nová doba prepájania ženských a mužských prvkov všade okolo, nielen v nás. Ono sa to už vlastne deje. Tak, ako sa odborná medicína prepojila s alternatívnou, ako do  biznisu vchádzajú duchovné prvky, ako rozum potrebuje srdce, tak sa ženské prepája s mužským. Po tisícoch rokov patriarchátu a tisícoch rokov matriarchátu muselo prísť niečo funkčnejšie, mix oboch princípov.

Ako to máte vy?  Ste viac ženou či chlapom? Je v poriadku, ak ste aj jedným aj druhým. Pochádzame totiž z matky a otca, máme teda v sebe ženské aj mužské prvky, ktoré máme využívať tak, ako je to potrebné. Niekedy sa ženy ale dostanú do čisto mužskej role nechcene.

Niektoré ženy sa dostávajú do mužskej roly nútene. Kedy a prečo ?

>>> slobodná mamička alebo rozvedená žena, ktorá musí preberať rolu otca vo výchove svojich detí

>>> topmanažérka , ktorá, ak by nezačala v mužskom kolektíve „s vlkmi vyť“, muži by ju medzi seba neprijali a neakceptovali ju. Tieto ženy musia vo veľkej miere preberať mužské konanie. Aby dlhodobo zvládali toto mužské nastavenie, mali by aspoň v súkromí preskočiť do čisto ženskej energie. Možno sa táto nová doba ozdraví natoľko, že muži budú v biznise uznávať ženy, aj  keď sa budú správať žensky.

>>> keď žena jedná s chlapom so ženskými prejavmi, väčšinu žien to automaticky núti „prepólovať sa  zo  ženy“ a „preskočiť do chlapa“, a týmto spôsobom v ňom vyburcovať aktívnu mužskú energiu. Pre ženu však nie je dobré v tejto roli zostať príliš dlho, má ju využiť len účelovo na postrčenie muža.  Muž má byť aktívny, žena má byť prirodzene pasívna. Muž iniciuje, žena prijíma a otvára srdce muža.

Čím väčšou ženou ste, tým väčšieho muža stretnete. A teda čím väčším chlapom ste, tým väčsie ženy Vám prídu do života.

Vaše okolie je preto najlepšia spätná väzba pre Vás samých.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Žena s