Achiever – večný dosahovač výsledkov

 In Článek

Keď sa mi už druhý týždeň po sebe na mojich konzultaciách objavil  ďalší  človek, ktorý bol  takmer “ v podrepe pripravený na štart “ a nastavený na okamžité dosiahnutie   v poradí  dnes už 13-teho  cieľa , povedala som si …

Je ozaj správny čas  pozreť sa nato, ako túto dosahovateľskú danosť takýchto ľudí využiť pre ich vlastný prospech a užitok nás ostatných. V dnešnej dobe sú takýto tzv. „dosahovači  výsledkov „,  chudáci atakovaní zo všetkých možných strán radami a varovaniami,  ako by sa mali zastaviť,  spomaliť a mysleť na svoje zdravie a blízkych.

Týmto smerom cesta nevedie, nemôžme im predsa dlhodobo zobrať ich dar, schopnosť a hlavne vášeň dosahovať ciele a výsledky.

Predstavujem Vám preto TALENTna tento týždeň – DOSAHOVAČ VÝSLEDKOV / achiever, vďaka ktorému pochopíte seba, partnera alebo kolegu

 • človek s drivom,  zameraný na výkon a výsledky, potrebuje konštantne niečo dokazovať a dosahovať, je neustále zacielený zdolávať svoje ciele
 • má pocit, že každý deň začína od nuly
 • na konci  dňa musí mať vykonané konkrétne veci,  inak sa nebude cítiť spokojne. Stačí mu,  ak dokáže niečo už aj niečo malé,  pretože po dokončení každej činnosti sa mu zvýši jeho vnútorný oheň,  ktorý mu po chvílke ale zhasne. Vtedy začne opäť potrebovať zdolávať ďalšie prekážky a ciele.
 • takáto potreba  po neustálom  vykonávaní a dosahovaní nemusí mať často ani logiku a nemusí  byť ani zacielená,  človeku ide iba o to, niečo dosahovať a zdolávať
 • achiever  má tendenciu byť stále  s niečim nespokojný
 •  vydrží  takto pracovať niekoľko hodín s tým, že sa nevyčerpá
 •  baví ho  zdolávať  stále nové výzvy, úlohy a  takto zvyšuje si  svoj  denný entuziazmus

10  typov pre achieverov:

 1. vyber si prácu, kde možeš mať slobodu  pracovať  tak tažko a veľa , ako chceš  a  kde  budeš mať možnosť merať  svoju produktivitu. Budeš sa cítiť podporovaný  a budeš mať príležitosť byť obklopený  výzvami
 2.  ako achiever budeš  mať radosť z toho, keď budeš neustále zaneprazdnený  a zároveň si budeš vedieť povedať, kedy maš  uz dosť. Pridaj  si k svojim cieľom časové plány a meraniec ieľov, aby si  videl svoj vlastný progres
 3. oslavuj, keď dokážeš niečo veľké a  pochvál sa za dobre vykonanú prácu. Achieveri majú tendenciu sa pustiť do ďalšej  výzvy,  keď  je ich úspech ocenený
 4. tým, že si akčný , tak ťa budú niektoré mítingy nudiť. To môže byť pre teba príležitosť, aby si  práve TY naučil ostatných viesť mítingy  produktivne a efektívne.
 5. pokračuj  vo svojom vzdelávaní a získavaní ďalších certifikácií, zúčastňuj sa konferencií,  ktoré môžu zvýšiť tvoj kredit  zároveň  si tým rozšíriš zoznam  svojich  cieľov.
 6. nepotrebuješ,  aby ťa motivovali iní,  stačí ak sa budeš  sebamotivovať Ty sám  a davať  si vyššie a vyššie  ciele  na sebauspokojenie
 7. buď v  styku s inými , ktorí  majú  problém s dosahovaním cieľov a inšpirujte ich
 8. pozri  aké ciele si splnil, tvoje skúsenosti môžu byť inšpirujúce pre rodinu a  známych
 9. púšťaj sa  do nových iniciatív a projektov,  zvýšia tvoj entuziazmus
 10. nezabúdaj  ale na to,  že silný záujem po akcii  a robení veľa vecí naraz,  može ovplyvniť kvalitu Tvojej  práce.  Nezabúdaj aj na túto stránku veci 🙂

 Typy pre ostatných:

Tí, čo “ achiever talent“ v sebe nemáme a budeme sa naháňať za cieľmi a termínami ,  môžme večer dopadnúť takto.

Uvolnime stres spojený s tlakom dostať sa do cieľa včas. Naučme sa relaxovať a vychutnávať každú chvílu. Tešme sa zo samotnej cesty, nie až z dosiahnutia cieľa. Buďme šťastní hneď.

Každú väčšiu úlohu radšej rozdelme na menšie kúsky a pociťujme vďačnosť za to, čo práve robíme.

Vždy budú existovať lehoty a termíny.  Pozrime sa na to,  či si  tie lehoty nedávame samy a prečo vlastne tlačíme na veci , ktoré naozaj môžu počkať. Mnohí sme sa uzavreli do prepracovanosti , aby sme sa vyhli  vlastným emóciám a nezvládnutým situáciam zo  súkromia. Alebo robíme úlohy a činnosti   nevhodné pre nás

Pre každú činnosť sa ale narodil nejaký človek, každý má na niečo talent alebo činnosť , ktorá mu  robí radosť, napríklad organizovanie, upratovanie, … Robme to, čo nás skutočne  naplňa a nerobme to, za čím nám nehorí srdce. To, čo Vás obťažuje, niekomu môže robiť radosť a naopak.

Cieľ je nájsť spôsob , ako mať radosť pri každom kroku nášho života a uvolniť stres  spojený s termínami a hnaním sa nevedome za niečim.

@inšpirovaná knihou Strengthsfinder 2.0 , Tom Rath , Mayským kalendárom a vlastnými skúsenosťami

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search