“Každý z nás je nositelem specifických talentů a schopností. Přicházíme s nimi na svět nebo je získáváme v dětských letech. Samotné nadání však zdaleka nestačí, pokud do jeho rozvoje neinvestujeme dostatek času a energie.”

Výzkumy z posledních let potvrzují, že určitým talentem disponujeme opravdu všichni. Pokud s ním však nepracujeme, nadání může zcela vyhořet a nikdy se neprojevit v plné síle. Kultivace a rozvíjení silných stránek proto vyžaduje stejnou pozornost jako samotné objevování.

Umíte si představit, že by vám všechny pracovní činnosti šly snadno a s radostí? Že byste k jejich realizaci potřebovali mnohem méně času a energie? A že byste se u toho cítili příjemně, radostně a “sami sebou?” To vše je přirozeným důsledkem změn přicházejících ve chvíli, kdy člověk začne fungovat v souladu se svým přirozeným talentem.

Firmy, pracující s talenty svých zaměstnanců jsou mnohonásobně flexibilnější a výkonnější při dosahování businessových cílů. Atmosféra podpory vytváří motivující prostředí i prostor pro rozvoj jednotlivce i  skupin. Sekundárním přínosem je snížení fluktuace zaměstnanců a stabilizace firemní kultury. Příjemným benefitem je také snižování nákladů na odměňování zaměstnanců, vyplývající z lepší kompatibility a produktivity lidí ve firmě.

Testování talentů metodou Gallup

Ke zkoumání silných stránek využíváme technologie světově uznávané společnosti Gallup. Americký lídr na poli měření výkonnosti uvedl na trh tyto testy osobních a podnikatelských talentů:

Talent k vybudování úspěšného businessu: Entrepreneurial Profile 10

Věděli jste, že k vyváženému podnikání potřebujete až deset různých talentů? Po půlhodině testování se dozvíte míru a intenzitu každého z nich. Díky talentům se vaše podnikání či zaměstnaní stane mnohem přirozenější. Následně vám rádi pomůžeme s uchopením a aplikováním výsledků do praxe. Odměnou vám bude vysoká míra aktivace či další nárůst vašeho businessu.

Vedení na základe silných stránek: Strenghts Based Leadership

Pokud chcete vědět, jaký způsob motivace lidí je pro vás nejpřirozenější, doporučujeme tyto testy. Unikátní online nástroj otestuje pět silných stránek, které vedoucím pracovníkům pomáhají zlepšovat vlastní schopnost vedení teamů. Díky tomu se stanete lepším, autentičtějším leadrem svého teamu. Přibalíme i praktickou sadu informací o budování výkonných teamů.

Osobnostní talenty: Strengthsfinder 2.0.

Každý z nás je unikátní. Existuje až 33 miliónů různých kombinací talentů v různém pořadí. Pokud je dále násobíme různou úrovní kvalifikace a výchovy, dostaneme nekonečné množství možností.

Díky Strengthsfinfer 2.0. snadno rozpoznáte nadání vlastní i svých zaměstnanců. Testy odhalí pět nejsilnějších talentů a poskytnou až 50 doporučení k rozvoji silných stránek testovaného. Sada se skládá ze 177 spárovaných otázek a odpovědí. Určený časový limit podporuje intuitivní výběr správné odpovědi bez zdlouhavého přemýšlení. Pětistupňová škála odpovědí vyjadřuje míru souhlasu s danou otázkou (nejsilněji, silně, neutrálně, slabě, nejslaběji).

Testy i kniha vyšli pouze v angličtině. Rádi vám však zabezpečíme kompletní český překlad včetně výsledků.

Talentový test pro dospělé: Strengthsfinder 2.0.

– test je online
– možnost vyplnění v  anglickém nebo českém jazyce
– 177 otázek, 5 možností na stupnici (co danou možnost nejméně či nejvíce vystihuje)
– délka testu: cca 40 minut
– talenty se nemění, jsou vrozené, takže s výsledky můžete pracovat neomezeně, je to celoživotní investice do sebe
– možnost měřit TOP 5 nejsilnějších talentů nebo všech 34 talentů od nejsilnějších až po nejslabší
– je možné nejprve měřit pouze prvních 5 talentů a při dalších setkání 6 až 34 talentů
– s talenty pracujeme na 3 úrovních: pojmenujeme je, potvrzujeme v praxi a rozvíjíme je, tak abyste díky nim mohly vyřešit své pracovní či soukromé témata. Pro tento proces je zapotřebí přibližně 3 konzultace.
– je možné dohodnout jen jedno sezení pouze kvůli zvědavosti, ale z praxe vidíme, že skutečný výsledek je možný vidět po dlouhodobější práci
– součásti Talent testů je také Barretův test hodnot, který ukáže, jak se v živote rozhodujete.  Dáváme jej ke konzultacím jako bonus zdarma.

CENA TALENT KONZULTACÍ: 2 hodiny / 100 EUR  / 2800 Kč

CENY TALENT TESTŮ

V angličtině:
TOP 5 talentů: 20 EUR / 500 Kč
6 – 34 talentů: 70 EUR / 1800 Kč
všechny 1 až 34 talentů: 89 EUR / 2320 Kč

V češtině:
TOP 5 talentů: 55 EUR / 1450 Kč
6 – 34 talentů: 84 EUR / 2200 Kč
Všech 34 talentů: 150 EUR / 3900 Kč

Postup pro získaní testu 

1. Zadejte v objednávkovém formuláři pro jaký typ testu jste se rozhodli
2. Existuje anglická nebo česká verze talentového testu
3. Pro vyplnění testu Vám zašleme odkaz na test
4. Po dokončení testu zorganizujeme společnou schůzku a  konzultaci, abyste talenty dokázali lépe využívat v praxi
5. První konzultace trvá asi 2 hodiny / 2800 Kč /
je možná  zkrácená verze: 1 hodina / 1400 Kč
6. Je možné pokračovat v konzultacích do té míry a hloubky, do které si sami dovolíte, abyste objevili a posílili svůj potenciál.

Co konzultací a testem získáte: 
– rozebereme Vaších prvních 5 nejsilnějších talentů
–  jak se těchto 5 talentů projevuje ve Vás
– zjistíte, v jaké oblasti jsou Vaše talenty nejsilnější (v exekutívě, vlivu, vztazích, strategickém myšlení) a jak je používat
– podíváme se na Vaše hodnoty a na to, jak se rozhodujete
– jak nahradíte své slabé oblasti silnými stránkami
– naučíme se, jak používat svých TOP 5 talentů, abyste uchopili a vyřešili své pracovní a životní téma

Objednat test talentů

Pro více informací o našich službách
se neváhejte na nás obrátit.

Talenty a silné stránky
Napište nám

Všechny vaše dotazy vám rádi zodpovíme.

Začněte psát a stiskněte Enter pro vyhledávání